Vervangende stempas

U ontvangt uiterlijk 9 mei 2019 uw stempas voor de verkiezing van het Europees Parlement. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt of is deze beschadigd? Vraag dan een vervangende stempas aan bij het Klant Contact Centrum. Dit kunt u op 2 manieren doen.

Schriftelijke aanvraag
U kunt tot uiterlijk 20 mei 2019 een schriftelijk verzoek om een vervangende stempas indienen bij het Klant Contact Centrum. Hiervoor vult u het formulier (Model J 8) in bij de gemeente.

Mondelinge aanvraag
De laatste dag waarop u mondeling een vervangende stempas kunt aanvragen is 22 mei 2019 tot 12.00 uur. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Bij de aanvraag moet een identiteitsbewijs worden getoond.

Een afspraak maken > 

Heeft u al een stempas ontvangen, stuurt u deze dan mee. Vindt u de oude stempas later toch weer terug, dan kunt u daar niet meer mee stemmen.

Top