VOG politieke ambtsdragers

Steeds vaker wordt een VOG gevraagd aan politieke ambtsdragers (raadsleden en bestuursleden van politieke partijen).

De gemeente Nieuwkoop stimuleert politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022, om voor hun leden een VOG aan te vragen. Dit draagt bij aan het bevorderen van de integriteit van gemeenteraads- en bestuursleden. Het is de verantwoordelijkheid van de partij(voorzitter) om de integriteit van potentiële kandidaten te waarborgen. Hierbij is het uitgangspunt dat de partij zelf alle mogelijkheden benut om eventuele bedenkingen te onderzoeken. Het aanvragen van een VOG is daar één van de mogelijke middelen voor.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Screeningsautoriteit Justis of er sprake is van strafbare feiten die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Er wordt gescreend aan de hand van het screeningsprofiel ‘politieke ambtsdragers’.

Dit screeningsprofiel geldt voor alle aspirant-volksvertegenwoordigers, wethouders en gedeputeerden.

Hoe vraagt u de VOG aan?

Dit kan op twee verschillende manieren:

  • U vraagt individueel een VOG aan
  • U machtigt iemand van uw politieke partij die voor alle kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden gezamenlijk een aanvraag indient

Individuele aanvraag

Vul op het aanvraagformulier de gevraagde gegevens in. Let daarbij op het volgende:

  • De gegevens bij punt 1 worden door de kandidaat ingevuld, de gegevens bij punt 2 door de politieke partij
  • Vul bij 2.2 onder het kopje “Overig” in dat het gaat om een gratis VOG voor kandidaat-raadsleden en (aspirant-)bestuursleden
  • Vul bij 2.4 “Ja” in op de vraag of er een specifiek screeningsprofiel van toepassing is en kruis bij 2.4a vervolgens het hokje “01 Politieke ambtsdragers” aan

Maak vervolgens online een afspraak voor het aanvragen van de VOG. Neem het volledig ingevulde aanvraagformulier en een identiteitsbewijs mee naar de afspraak. U hoeft niet te betalen voor de beslissing (beoordeling) op de VOG-aanvraag en u krijgt deze thuisgestuurd.

Gezamenlijke aanvraag

Vul per kandidaat het aanvraagformulier in zoals hierboven aangegeven en let daarbij op het volgende.

  • Laat elke kandidaat een machtigingsformulier invullen waarmee zij degene die de aanvraag doet machtigen om de VOG aan te vragen
  • Maak van elke kandidaat een kopie van het identiteitsbewijs.
  • Maak een afspraak met Team verkiezingen of via het telefoonnummer 14 0172 om de aanvragen in te dienen.
  • Neem bij de afspraak alle aanvraagformulieren, de machtigingsformulieren, de kopieën van de identiteitsbewijzen en uw eigen identiteitsbewijs mee.

U hoeft niet te betalen voor de VOG-aanvragen. De bevestiging van de VOG-aanvragen worden naar de gemachtigde gestuurd. Let op: De beslissing op de VOG-aanvragen wordt uitsluitend naar een afwijkende (post)adres gestuurd, indien bij punt 1.1 Gegevens aanvrager dit (post) adres is opgenomen!

Maakt uw partij gebruik van E-herkenning?

Via Justis.nl kan de partij een digitale VOG-aanvraag klaarzetten voor de kandidaten. De aanvraag wordt dan rechtstreeks bij mijn Justis gedaan. De (totale) kosten van de aanvragen kunnen achteraf door de partij worden teruggevraagd bij de gemeente.

Voor vragen of indien u meer informatie nodig heeft, dan kunt u altijd een email sturen naar Team verkiezingen.

Te downloaden:

Top