Verkiezingen 16 maart 2022

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing treedt ook op als centraal stembureau (de gemeente).

Taak hoofdstembureau

De taak van het hoofdstembureau is: vaststelling van de stemtotalen van de gemeente.

Taken centraal stembureau

De taken van het centraal stembureau zijn:

  • de registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen
  • het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten
  • de beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • de nummering van de kandidatenlijsten
  • het vaststellen van de verkiezingsuitslag

Partijnamen

Als een politieke partij onder een bepaalde naam of aanduiding wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet zij deze naam vooraf bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Het registratieverzoek/de aanmelding moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling door het centraal stembureau zijn ontvangen.

Welke partijen melden zich aan?

Partijen die nog niet eerder hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen of partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetels hebben behaald. Het opgeven van een naam of aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan meedoen met een blanco-lijst”.

Belangrijke data op een rij
 

20 december 2021 Laatste dag registratie aanduiding (aanmelding)
31 januari 2022 Dag van kandidaatstelling
16 maart 2022 Dag van stemming gemeenteraadsverkiezingen


Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer  NL46 BNGH 028.51.28.310 ten name van Gemeente Nieuwkoop onder vermelding van: “Waarborgsom registratie (volledige statutaire naam van de politieke partij)”.

Kandidaatstelling

Kandidaten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad. De kandidatenlijsten en de bijbehorende stukken kandidaatstelling moeten op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) worden ingeleverd bij het centraal stembureau. Het inleveren van de definitieve kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren.

De datum van de controle (voorinlevering kandidatenlijsten) wordt nader bekend gemaakt. Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad. Andere bronnen: Wet en regelgeving Kieswet.

Heeft u nog vragen? Mail naar verkiezingen@nieuwkoop.nl.

Benodigde webpagina

Top