Politieke partij(namen)

Als politieke partij kunt u deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, hier zijn een aantal regels en eisen aan verbonden.

Als een politieke partij onder een bepaalde naam of aanduiding wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, dan moet zij deze naam vooraf bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad laten registreren. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Het registratieverzoek/de aanmelding moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van kandidaatstelling door het centraal stembureau zijn ontvangen.

Welke partijen melden zich aan?

Partijen die nog niet eerder hebben meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen of partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetels hebben behaald. Het opgeven van een naam of aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan meedoen met een blanco-lijst”.

Waarborgsom

Partijen moeten een waarborgsom betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Het bedrag kan gestort worden op rekeningnummer  NL46 BNGH 028.51.28.310 ten name van Gemeente Nieuwkoop onder vermelding van: “Waarborgsom registratie (volledige statutaire naam van de politieke partij)”.

Benodigde webpagina 'Uittreksel Handelsregister KvK'

Top