Kandidaatstelling

Kandidaten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om benoemd te kunnen worden voor de gemeenteraad.

De kandidatenlijsten en de bijbehorende stukken kandidaatstelling moeten op de dag van de kandidaatstelling (31 januari 2022) worden ingeleverd bij het centraal stembureau. Het inleveren van de definitieve kandidatenlijsten moet tussen 09.00 en 17.00 uur gebeuren. De voorinlevering kandidatenlijsten is op dinsdag 25 januari. 2022. 

Kandidaatstelling en bijbehorende stukken

Met de kandidatenlijst moeten ook verschillende stukken worden ingeleverd. Het gaat om de volgende stukken-kandidaatstelling:

  • Kandidatenlijsten (Model H 1);
  • Instemmingsverklaring (Model H 9);
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (art. 1 Wet op Identificatieplicht);
  • Verklaringen van voorgenomen vestiging (Kieswet art. H 7);
  • Machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (Model H 3-1);
  • Samenvoeging van aanduidingen (Model H 3-2).
  • Ondersteuningsverklaringen en bewijs van betaling waarborgsom (geldt voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald!

Meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad. U kunt uw vraag altijd rechtstreeks voorleggen aan de kiesraad. Het telefoonnummer is: 070-4266266. Andere bronnen: Wet en regelgeving Kieswet.

Top