Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats.

Als kiezer kunt u ook twee dagen eerder op 14 en 15 maart vervroegd uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van gemeente Nieuwkoop. Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing treedt ook op als centraal stembureau (de gemeente). Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen.

Taak hoofdstembureau

De taak van het hoofdstembureau is: vaststelling van de stemtotalen van de gemeente.

Taken centraal stembureau

De taken van het centraal stembureau zijn:

  • de registratie van namen ('aanduidingen') van politieke partijen
  • het in ontvangst nemen van kandidatenlijsten
  • de beoordeling van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten
  • de nummering van de kandidatenlijsten
  • het vaststellen van de verkiezingsuitslag

Belangrijke data op een rij
 

20 december 2021 Laatste dag registratie aanduiding (aanmelding)
25 januari 2022 Voor inlevering kandidatenlijsten
31 januari 2022 Dag van kandidaatstelling
16 maart 2022 Dag van stemming gemeenteraadsverkiezingen
Top