Nieuws

  • Verkiezing Europees Parlement

    De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. De stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. In Nederland mogen inwoners stemmen op donderdag 23 mei 2019.

  • In het buitenland tijdens EUParlement verkiezingen?

    Op 23 mei a.s. vindt de verkiezing van de leden van het Europees Parlement plaats. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij deze verkiezing stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de website van de gemeente Den Haag.

  • Stemrecht EU-burgers

    Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en tot een andere EU-lidstaat behoren, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Archief
Top