Voorbedrukte verkiezingsborden

We maken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gebruik van 'trotters' als voorbedrukte verkiezingsborden met als doel de gemeente en politieke partijen te ontzorgen. Hiermee wordt aan de motie 'Plakken verleden tijd' uitvoering gegeven.

In het te downloaden bestand staan de specificaties (formaat, resolutie) waaraan de verkiezingsposters moeten voldoen. De bestanden kunnen rechtstreeks digitaal aangeleverd worden bij verkiezingen@signmatch.nl. Vermeld bij het aanleveren van de posters dat het gemeente Nieuwkoop betreft. Lever de poster(s) uiterlijk 1 februari 2022 aan bij Sign Match.

De locaties waar de verkiezingsborden komen te staan worden in een later stadium hier vermeld. Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis.

Het is voor derden niet toegestaan reclame- en/of andere uitingen aan te brengen op deze borden. Verkiezingsleuzen of opschriften mogen niet worden aangebracht op de openbare weg, zoals bijvoorbeeld reclame rond lantaarnpalen.

Top