Afspraken aanplakken verkiezingsposters

Regels verkiezingsposters

De gemeente Nieuwkoop zorgt voor voorbedrukte verkiezingsposters, zodat niet alle politieke partijen zelf op de diverse locaties hun posters hoeven te plakken.

Verkiezingsposters aanleveren en regels

 • De politieke groeperingen leveren hun verkiezingsposters uiterlijk 20 december 2020 voor de Tweede Kamerverkiezingen, digitaal aan bij de gemeente Nieuwkoop via m.kruse@nieuwkoop.nl.
 • De posters zijn op pdf formaat en minimaal 150 dpi.
 • De gemeente laat de posters drukken op het formaat van de borden (1200 x 2500mm).
 • De gemeente plakt deze posters op de verkiezingsborden, die worden geplaatst op onderstaande locaties.
 • Het gebruik van de borden is voor alle partijen gratis.
 • Het is voor derden niet toegestaan reclame- en/of andere uitingen aan te brengen op deze borden.
 • Verkiezingsleuzen of opschriften mogen niet worden aangebracht op of langs de openbare weg, zoals bijvoorbeeld rond lantaarnpalen.
 • Verkiezingsposters mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.
 • De gemeente Nieuwkoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsposters door onbevoegden.

Locaties verkiezingsborden

Uitgangspunt is: twee verkiezingsborden op één locatie in elke kern, met uitzondering van De Meije.

 • Bij de rotonde Kennedylaan/Churchilllaan, Nieuwkoop
 • Prolkade, Noorden
 • Kruising van de Lange Meentweg/Amstelkade, Woerdense Verlaat
 • Bij het gemeentekantoor in Ter Aar
 • G. van Dijkstraat in Langeraar
 • Anjerstraat  in Papenveer
 • Hoek Kerkweg/Korteraarseweg Korteraar
 • Noordeinde, Zevenhoven
 • Noordse Buurt (aan de doorgaande weg en niet bij de parkeerplaats)
 • Kern Zevenhoven
 • Nabij gemeentehuis, Korenveldweg, Nieuwveen
 • Vrouwenakker

Planning voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Tot 20 december 2020: Aanleveren digitale verkiezingsposter. 
Tussen 1 januari 2021 en 1 februari 2021: Opmaak en drukken posters.
Van 1 t/m 5 februari 2021: Plakken van de verkiezingsposters en plaatsen van de verkiezingsborden op de aangegeven locaties.

Top