Stemrecht EU-burgers

Niet-Nederlanders die in Nederland wonen en tot een andere EU-lidstaat behoren, hebben onder een aantal voorwaarden stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen (EP-verkiezingen).

Het gaat om personen die:

•       op de dag van de kandidaatstelling (9 april 2019) hun werkelijke woonplaats hebben in het Europese deel van Nederland;
•       op de dag van de stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en
•       niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan zij onderdaan zijn.

Om aan de verkiezing van het Europees Parlement mee te kunnen meedoen, moet u een schriftelijk registratieverzoek indienen bij de gemeente. De gemeente Nieuwkoop is verantwoordelijk voor de registratie van de kiesgerechtigdheid in de BRP.

Top