Kiezerspas

Wilt u in een andere gemeente dan waar u woont stemmen, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met de kiezerspas kunt u stemmen in elk stembureau binnen de provincie en binnen de grenzen van het waterschap.

Schriftelijke aanvraag
U kunt tot uiterlijk 15 maart 2019 uw schriftelijk verzoek om een kiezerspas indienen bij het Klant Contact Centrum. Hiervoor vult u het formulier (model K 6) in bij de gemeente. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan ook mee.

Mondelinge aanvraag
De laatste dag waarop u mondeling een kiezerspas kunt aanvragen is 19 maart 2019 tot 12.00 uur. U kunt hiervoor afspraak maken bij het Klant Contact Centrum. Let op: een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. Als de kiezerspas kwijtraakt kunt u niet meer stemmen!

Afspraak maken >

Te downloaden:

Top